Jegyvásárlás

Látogatói szabályzat

A biztonságos látogatás érdekében kérjük, tartsa be az alábbi szabályokat.

A látogatói szabályzat minden szolgáltatást igénybe vevő vendég számára szabadon elérhető és áttekinthető a Bodajki Vadászkastély (a továbbiakban: Kastély/Bodajki Vadászkastély) internetes honlapján - www.bodajkivadaszkastely.hu-, illetve a jegyvásárlást megelőzően a kapunál található jegyautomatánál. A jegyvásárlás a látogatói szabályzat egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.

A kiállítóterek látogatásához és szolgáltatásaink igénybevételéhez belépőjeggyel kell rendelkezni, amelyet a főbejáratnál és a kiállító térbe való belépés előtt munkatársaink ellenőriznek. A megvásárolt jegy, a jegyen feltüntetett időpontban, a feltüntetett szolgáltatásra vonatkozóan egyszeri belépésre használható fel. Kérjük, jegyét őrizze meg a látogatás végéig.

Igazolványát tartsa magánál, és az ellenőrzésnél mutassa fel.
Ennek hiányában kedvezményes belépőjegyet
nem áll módunkban elfogadni.

 1. A megvásárolt jegyet nem áll módunkban sem visszaváltani, sem más jegyre cserélni. Az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott belépőjegyek pótlására nincs lehetőség. Ez alól kivételt képeznek azok az elővásárlás során megvásárolt jegyek, amelyek zártkörű rendezvény időpontjára szólnak. Minden ilyen esetben a Kastély munkatársa felveszi a kapcsolatot a jegyet vásárlóval és egyeztet a csere, vagy a visszafizetés módjáról.
 2. Az interaktív kiállítást 12 éven aluli gyermek nem látogathatja, számukra a Kastélykertben található pavilonok látogatásával Parkjegy váltható.
 3. A babakocsikat mindenki saját felelősségére hozhatja a Kastélykertbe. Megőrzésre nincs mód.
 4. 12 év feletti gyermek az interaktív kiállítást kizárólag szülői felügylet mellett tekintheti meg. A kísérő felnőttet terheli a felelősség, hogy a házirendben meghatározott szabályokat- különösen a preparátumok érintésére és az interaktív felületek használatára vonatkozó előírásokat- a gyermek is betartsa.
 5. A Kastély megközelítése akadálymentes, de kerekesszékes vendégeink nem tudnak minden kiállítótérbe bejutni a kiállított műtárgyak közötti szűk folyosó miatt. Kérjük, a jegyvásárláskor ezt vegyék figyelembe!
 6. A Kastély területére állatot bevinni tilos, kivételt képeznek ez alól a mozgásában, vagy látásában sérült embert segítő kutyák.
 7. A Bodajki Vadászkastély fenntartja a jogot a Kastély egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával. A zártkörű rendezvényről a Kastély weboldalán tájékoztatjuk a látogatóinkat.
 8. A kiállítóteret, a kastélykertet, és a rendezvényeket mindenki saját felelősségére látogathatja.
 9. A ruhatár használata kötelező műtárgyvédelmi okokból. Nem vihető be a kiállítótérbe, csomag, háton viselt hátizsák és hátitáska - mérettől függetlenül -, valamint esernyő, esőkabát és levetett kabát. Értékeit elhelyezheti az ingyenesen használható ruhatárban. A ruhatárban hagyott értékekért felelősséget nem vállalunk.
 10. A műtárgyak és a látogatók biztonsága érdekében a kiállítás területén biztonsági kamerarendszer működik a hatályos adatvédelmi törvény alapján, saját adatvédelmi szabályzat szerint, mely a Kastély honlapján bárki számára elérhető és letölthető. A kiállítóterek, műtárgyak őrzését a tárlatvezetők végzik, biztonsági őrök közreműködésével.
 11. Tilos a kiállított preparátumokat megérinteni és 30 cm-nél jobban megközelíteni! A preparátumokban gondatlanságból, vagy előre megfontolt szándékból történő károkozás esetén a károkozás tényéről a helyszínen jegyzőkönyv készül, amelyet a vendég köteles aláírni. A károkozás körülményeit minden esetben kivizsgáljuk és gondatlanság, vagy előre megfontolt károkozás esetén a kárt jogi úton érvényesítjük.
 12. A kiállítóterekben csak az interaktív eszközöket lehet megérinteni a rendeltetés szerű használathoz szükséges mértékben.
 13. A Kastély területére alkoholos befolyásoltság, illetve más bódító szerek hatása alatt álló, valamint hiányos öltözetű látogató belépése tilos, még érvényes belépőjegy birtokában is. Hiányos öltözet alatt értendő a kizárólag fürdőruha viselése, csupasz felsőtest, illetve a lábbeli hiánya.
 14. Tilos, fegyvert, vagy annak látszó tárgyat, szúró- és vágóeszközt, illetve egyéb életre, testi épségre, egészségre vagy a műtárgyakra veszélyes tárgyat vagy anyagot a Kastély területére bevinni.
 15. A Kastély területén és a Porta épületben található mosdót minden vendég térítésmentesen használhatja. A Kastély épületében lévő mosdót csak a kiállítás megtekintésére jogosító belépővel rendelkező vendégeink használhatják.
 16. A személyfelvonó elsősorban a lépcsőt nehezen használók számára került kialakításra. Kérjük, ezért csak indokolt esetben használják a liftet!
 17. A kiállítóterekben ételt és italt fogyasztani tilos! Amennyiben egészségileg indokolt, folyadék bevihető kizárólag egy darab max. 0,5 literes palackban.
 18. A kiállítóterekben tilos az ablakpárkányra felülni, továbbá a lépcsőt rendeltetésétől eltérően használni.
 19. A Kastély területére a látogatóknak az adott napra érvényes jegy birtokában van lehetősége behajtani személygépjárművel, motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, robogóval és egyéb fel nem sorolt, közlekedésre alkalmas eszközzel A járművel érkező látogatók a Kastély területén, a kijelölt helyen helyezhetik el a közlekedési eszközöket. A Kastély területén kerékpározás nem megengedett.
 20. Elsősegélynyújtás a PORTA épületben elérhető.

Fényképezés, videózás

A látogató a Kastély területére történt belépéssel kifejezetten elfogadja, hogy a Kastély egész területén, illetve termeiben kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen látogatói minőségében bármely látogató feltűnhet, de a felvétel felhasználásával összefüggésben semmilyen követeléssel nem élhet sem a Bodajki Vadászkastéllyal, sem a szervezőkkel vagy a felvétel készítőivel, illetve a felvételt bármely más érvényes jogcímen felhasználókkal szemben. A kastély területén kizárólag saját használatra készülő amatőr fényképek készítése engedélyezett. Kérjük, a fotózást úgy végezze, hogy azzal mások látogatását ne zavarja! Minden egyéb esetben a Kastély igazgatójától kell írásban előzetes engedélyt kérni fotózáshoz az igazgato@bodajkivadaszkastely.hu e-mail címen, tekintettel a vonatkozó szerzői jogi jogvédelemre.

Mobiltelefon

Kérjük, legyen tekintettel másokra! A Kastély területén halkítsa le mobiltelefonját, és beszélgetésével ne zavarja a többi látogatót. Telefonálni, zenét hallgatni csak kihangosítás nélkül, fülhallgatóval lehetséges.

Csoportos látogatás

Kiállításainkon kizárólag a Bodajki Vadászkastély képzett tárlatvezetői tarthatnak tárlatvezetést (kivéve az igazgatói engedéllyel rendelkező idegenvezetőket). A csoportvezetőt, kísérő tanárt, illetve szülőt (valamint eseti külön engedéllyel rendelkező külső tárlatvezetőt) terheli a felelősség azért, hogy csoportja minden tagja betartsa a házirendben foglaltakat.

Dohányzás

A Bodajki Vadászkastély épületeiben tilos a dohányzás! Nem megengedett az elektromos cigaretta használata sem. A kastélypark teljes területén a dohányzás (beleértve az elektromos cigaretta használatát) csak az arra kijelölt helyen megengedett.

Kastélykert

A kerti játszóterek megközelítése kizárólag a kijelölt útvonalon történhet. A játszóteret a gyermek kizárólag rendeltetés szerűen, felnőtt felügyeletével használhatja. Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó stb.) esetén a látogató köteles betartani a Bodajki Vadászkastély dolgozóinak utasításait. Elveszett tárgyakért felelősséget nem vállalunk!

Minden látogató köteles megtenni minden tőle elvárhatót, a saját és mások életének, testi épségének, valamint a Bodajki Vadászkastély és mások vagyonának, illetve a kastély épületének, berendezéseinek és eszközeinek és a kastélyparknak a védelme, illetve veszélyeztetésének elkerülése érdekében.

A Bodajki Vadászkastély fenntartja a jogot, hogy a látogatási rendet be nem tartó egyénektől és csoportoktól a Kastély és a kastélypark látogatásának lehetőségét megvonja.

Az a látogató, aki a jelen LÁTOGATÓI SZABÁLYZAT rendelkezéseit megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható a Kastély egész területéről, és ellene hatósági eljárás is indítható. A LÁTOGATÓI SZABÁLYZAT rendelkezéseinek megszegéséből fakadó károkért a LÁTOGATÓI SZABÁLYZAT megszegő, vagy a LÁTOGATÓI SZABÁLYZAT megszegő személyért felelős személy felel arra is figyelemmel, hogy jogszabálysértés esetén őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.

A LÁTOGATÓI SZABÁLYZAT betartása közös érdekünk, ehhez kérjük tisztelt vendégeink segítségét. Kedves vendégeink együttműködésüket előre is köszönjük, és egyben örömmel várjuk Önöket Kastélyunkba!